Historie

A. Våge AS, med leiar Askjell Våge, har no meir enn 60 års erfaring med anleggsarbeid etter Aksel Våge starta entreprenørverksemda på 1950-talet.

Vi har sidan oppstarten teke på oss arbeid innan heile bygge- og anleggs sektoren inkludert:

  • Opparbeiding av dyrka mark
  • Opparbeiding av bustadfelt, med sprengningsarbeid, graving, oppsetting av bustadhus
  • Opparbeiding av vegar med asfaltering osv.
  • Bygging av kaier
  • Fendring av kaier
  • Bygging av industribygningar

I den seinare tid har vi spesialisert oss på kaikonstruksjonar i betong.

Siste frå Facebook


Siste frå Instagram